Tìm người thân

MS3716 : Trần Thị Tiếp tìm gia đình

Họ và tên: gia đình

Quê quán: làng muối Đồ Sơn, Hải Phòng

Năm thất lạc: 1945

Bà Trần Thị Tiếp, sinh năm 1949, tên lúc nhỏ là The, rất mong tìm lại gia đình thất lạc trong nạn đói năm 1945.

Bà The không nhớ quê ở đâu, nhưng bà nhớ rất rõ hôm mẹ bà đặt 2 con gái vào 2 bên quang gánh, treo 2 nải chuối 2 đầu, và dẫn đứa con trai lớn cùng đi lên Hà Nội. Trước khi đi, người cha bảo: “Cho chúng mày đi, tao cắt 1 miếng vào bắp vế để làm dấu, sau này còn tìm lại”. Vết cắt ấy nay vẫn còn.

Tới Hà Nội, mẹ cho bà ở lại với một gia đình khá giả nhưng hiếm muộn, rồi nhận nắm xôi và dẫn hai con đi.

Mẹ nuôi của bà trước khi mất cho biết, quê bà ở làng muối Đồ Sơn, Hải Phòng, nhưng bà The đi tìm không được manh mối nào.

Bà Trần Thị Tiếp cùng vết sẹo lúc nhỏ cha bà cắt làm dấu

Bà Trần Thị Tiếp cùng vết sẹo ở bắp vế, lúc nhỏ cha bà cắt làm dấu

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *