Tìm người thân

MS13545: Trần Thị Tiệm tìm cha Ngô Văn Thiên

Họ và tên: Ngô Văn Thiên

Năm sinh: Khoảng 1936

Quê quán: Sài Gòn

Năm thất lạc: 1975

Ba Dang Thi Duoi

Bà Đặng Thị Duôi

Chị Trần Thị Tiệm rất mong tìm cha Ngô Văn Thiên, sinh khoảng năm 1936, tại Sài Gòn.

Năm 1972, ông Thiên tham gia hoạt động cách mạng tại cảng Qui Nhơn, Bình Định. Hàng ngày, ông làm nghề sửa chìa khóa nên được gọi là ông Thiên sửa chìa khóa. Trong thời gian ở đây, ông chung sống với bà Đặng Thị Duôi, quê ở Phù Mỹ. Khi bà Duôi mang thai sắp sanh thì đất nước thống nhất, ông Thiên về Sài Gòn rồi bặt tin.

Trước khi đi, ông Thiên có nói là gia đình ông ở Xóm Chiếu, quận 4 nhưng không có địa chỉ cụ thể để đi tìm.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *