Tìm người thân

MS14938: Trần Thị Thúy tìm cha Phạm Đức Sáng

Họ và tên: Phạm Đức Sáng

Năm thất lạc: 1968

Chị Trần Thị Thúy

Chị Trần Thị Thúy đăng ký tìm cha Phạm Đức Sáng, quê Nam Hà.

Năm 1966, ông Phạm Đức Sáng là bộ đội, đóng quân tại Quảng Bình. Trong thời gian này, ông Sáng chung sống với bà Thái Thị Soa, là nữ dân công tải đạn. Năm 1968, ông Sáng nhận lệnh hành quân sang Lào chiến đấu, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]