Tìm người thân

MS4147: Trần Thị Thúy Hạnh tìm cha nuôi DONALD D.BOETTG’ER

Họ và tên: DONALD D. BOETTG’ER

Quê quán: nước Mỹ

Năm thất lạc: 1960-1962

Cô Hạnh chụp cùng cha nuôi lúc nhỏ

Cô Hạnh chụp cùng cha nuôi lúc nhỏ

Ông DONALD D. BOETTG’ER là lính Mỹ tham gia chiến tranh tại Việt Nam vào những năm 1955-1960.

 Ở Việt Nam ông kết thân với bác Trần Quang Huy sống ở 52 Nguyễn Cư Trinh. Ông nhận con gái bác Huy là cô Trần Thị Thúy Hạnh, sinh năm 1955, làm con nuôi. Khoảng năm 1960-1962, ông được lệnh về nước, trước khi về ông có gửi địa chỉ bên Mỹ để bác Huy và con gái nuôi của ông liên lạc.

Từ khi ông về nước thì gia đình không nhận được tin tức gì của ông nữa. Con gái nuôi của ông ở Việt Nam rất mong gặp lại ông.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *