Tìm người thân

MS6956: Trần Thị Thuận tìm ông Nguyễn Xuân Bình

Họ và tên: Nguyễn Xuân Bình

Năm sinh: 1932

Năm thất lạc: 1976

MS6956

Hình bà Trần Thị Đào

Chị Trần Thị Thuận, sinh năm 1976, đăng ký tìm thông tin về ông Nguyễn Xuân Bình, sinh năm 1932, quê ở Phù Mỹ, Bình Định.

Trước năm 1954, ông Bình tham gia Binh đoàn Vận tải Trường Sơn. Ông lấy bà Trần Thị Đào, sinh năm 1935, là con gái của hương bộ Mương. Năm 1954, ông cùng em trai của bà Đào tên là Quang đi tập kết ra Bắc rồi mất liên lạc. Đến năm 1976, ông trở về thăm vợ, tuy nhiên lúc đó bà Đào đã tái hôn và có 5 người con. Sau lần đó, ông ra đi và không trở lại nữa. Gia đình chỉ nghe tin ông công tác ở Gia Lai hay Kon Tum gì đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *