Tìm người thân

MS15110: Trần Thị Thưa tìm con Trần Thị Liễu

Họ và tên: Trần Thị Liễu

Tên mẹ: Trần Thị Thưa

Năm thất lạc: 2011

Bà Trần Thị Thưa

Gia đình mong biết tin chị  Trần Thị Liễu, sinh năm 1971, quê Quảng Bình. Mẹ là bà Trần Thị Thưa. Con trai là Trần Văn Nam.

Chị Trần Thị Liễu bị câm, điếc bẩm sinh. Tháng 7/2011, chị Liễu bỏ nhà đi, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]