Tìm người thân

MS17117: Trần Thị Thu Thủy tìm em gái song sinh

Họ và tên: Trần Thị Thu Thủy tìm em gái song sinh

Năm sinh: 1966

Quê quán: Bình Định

Tên cha: Trần Ngọt

Tên mẹ: Trần Thị Ngọc

Chị Trần Thị Thu Thủy lúc nhỏ

Chị Trần Thị Thu Thủy đăng ký tìm em gái song sinh chưa đặt tên, sinh năm 1966. Quê Bình Định. Bố mẹ là ông bà Trần Ngọt và Trần Thị Ngọc.

Năm 1966, sau khi bà Trần Thị Ngọc sinh đôi hai con gái, ông Trần Ngọt hy sinh khi hoạt động cách mạng. Do hoàn cảnh khó khăn, bà Ngọc mang hai con gái mới sinh gởi vào nhà thương Kim Chua tại Bình Định nhờ nuôi giúp. Sau đó, bà Ngọc bị bắt do tham gia tiếp tế lương thực cho bộ đội. Sau khi ra tù, bà Ngọc đến nhà thương Kim Chua thăm hai con thì chỉ gặp một con gái là chị Trần Thị Thu Thủy. Con gái còn lại được chuyển xuống cô nhi viện của Anh Quốc tại Quy Nhơn, Bình Định rồi mất tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *