Tìm người thân

MS1734: Trần Thị Thành tìm em trai

Họ và tên: Em trai

Năm sinh: 1940

Năm thất lạc: 1945

Trong ảnh là bà Trần Thị Thành, mong muốn tìm em trai mà bà không biết tên, sinh năm 1940, tại Nam Định. Bố tên là Trần Như Phúc, còn mẹ là cụ Trần Thị Hợi. Khi ở nhà, bà Thành nghe bố gọi em trai là Búp Bê.

Bà Trần Thị Thành

Năm 1945, khó khăn đói kém, cụ Hợi chết trong nạn đói. Cụ Phúc đành gửi con trai vào Nhà thờ Xanh Pôn, tại Nam Định. Sau đó, cụ Phúc có đưa bà Thành đến thăm mấy lần. Đến lấn thứ tư, bà Thành đến thăm thì em trai không còn ở đó nữa. Cụ Phúc hỏi thăm xung quanh thì được biết  trẻ con sống tại đây đã được chuyển vào Nam nhưng cụ thể ở đâu thì không rõ.

Cụ Trần Như Phúc

Từ đó đến nay, bà Thành không biết tin tức gì về người em trai ruột thịt của mình.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]