Tìm người thân

MS7580: Trần Thị Thanh tìm con gái Trần Thị Kim Oanh

Họ và tên: Trần Thị Kim Oanh

Năm thất lạc: 1989

Trần Thị Kim Oanh trước khi thất lạc

Trần Thị Kim Oanh trước khi thất lạc

Bà Trần Thị Thanh đăng ký tìm con gái Trần Thị Kim Oanh, sinh năm 1969, tại Hà Tĩnh. Các anh chị em trong nhà là Hà, Hải, Dung, Tuấn và Hùng.

Trước đây, chị sống cùng gia đình tại huyện Thạch Hà. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, chị Oanh ở nhà phụ giúp gia đình. Ngày 17/8/1989, chị Oanh xin phép gia đình tới nhà cô Thảo và dượng Giao ở thị trấn Hồng Lĩnh chơi rồi bỏ đi đâu không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *