Tìm người thân

MS6171: Trần Thị Thanh Mai tìm em nuôi Nguyễn Minh Đức

Họ và tên: Nguyễn Minh Đức

Năm sinh: 1938

Tên mẹ: Nguyễn Thị Nhân

Năm thất lạc: 1948

Bà Trần Thanh Mai đăng ký tìm em nuôi tên khai sinh là Nguyễn Minh Đức, sinh khoảng năm 1938. Mẹ là cụ Nguyễn Thị Nhân. Mất liên lạc vào năm 1948.

Ông Đức là con trai của cụ Nhân và một người lính Đức từng làm việc tại Việt Nam. Khi cụ Nhân mang thai thì người lính này bỏ đi mất. Năm 1948, những đứa trẻ lai được tập trung vào làng Tây rồi đưa ra Hà Nội học tập. Ông Đức cũng được đưa đi vào năm đó.

Sau khi ra Hà Nội, cụ Nhân nhận được một thư hỏi thăm của con trai rồi bặt tin từ ngày đó. Sau đó, nghe nói ông Đức cùng những người bạn học của mình đã được chuyển vào Đà Lạt, nhưng do hoàn cảnh khó khăn gia đình cũng không co điều kiện đi tìm. Nay cụ Nhân đã mất, con nuôi cụ Nhân là bà Trần Thanh Mai rất mong tìm được ông Đức để hoàn thành tâm nguyện cảu cụ Nhân.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]