Tìm người thân

MS9903: Trần Thị Thanh Mai tìm em Nguyễn Minh Đức

Họ và tên: Nguyễn Minh Đức

Tên mẹ: Nguyễn Thị Nhân

Năm thất lạc: 1947

Bà Trần Thị Thanh Mai, sinh năm 1936, mong tìm em Nguyễn Minh Đức, sinh khoảng năm 1937-1938.

Bà Mai năm 23 tuổi và hiện nay

Bà Mai năm 23 tuổi và hiện nay

Ông Đức là con của cụ Nguyễn Thị Nhân và một người Đức đi lính cho Pháp đóng quân tại Lạng Sơn. Từ nhỏ ông Đức sống với mẹ gần đồn Pháp. Hằng ngày mẹ ông đi bán cà phê. Năm 1947, ông Đức khoảng 12 tuổi, Pháp bắt ông về Hà Nội học tập. Sau đó, ông Đức có gửi về cho mẹ một lá thư.

Năm 1950, cụ Nhân xuống Hà Nội tìm con thì nghe tin ông Đức đã được chuyển vào Đà Lạt.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *