Tìm người thân

MS14545: Trần Thị Thanh Loan tìm anh Bùi Thiện

Họ và tên: Bùi Thiện

Tên mẹ: Bùi Thị Điền

Năm thất lạc: 1978

Bà Bùi Thị Điền ( trái) – mẹ anh Thiện 

Chị Trần Thị Thanh Loan mong tìm anh trai Bùi Thiện, sinh năm 1973. Mẹ là bà Bùi Thị Điền. Bà ngoại là cụ Nguyễn Thị Hồng và dì Bùi Thị Quý.

Trước năm 1978, bà Bùi Thị Điền làm việc ở Bình Dương nên gởi con trai là Bùi Thiện cho mẹ ruột nuôi dưỡng tại Sài Gòn. Năm 1978, anh Thiện thất lạc khi theo bà ngoại đi chợ ở ngã Bảy. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi, nhưng không có thông tin.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *