Tìm người thân

MS5281: Trần Thị Thái Hiền tìm ba Trần Quang Thái

Họ và tên: Trần Quang Thái

Quê quán: Khánh Hòa

Năm thất lạc: 1990

Chị Trần Thị Thái Hiền rất mong tìm ba là ông Trần Quang Thái, bỏ nhà đi từ năm 1990.

Ông Thái, tên khác là Sáu, quê ở Nha Trang, Khánh Hòa. Trước khi lấy bà Hồ Thị Hoa, ông Thái đã có gia đình, không rõ sinh được mấy người con. Khoảng năm 1990, ông chung sống với bà Hoa tại Đà Nẵng.  Lúc bà Hoa mang thai thì ông Thái một mình đi nơi khác sống, ông nói đi làm ăn xa. Tuy nhiên, từ đó mẹ con bà Hoa không thấy ông trở lại nữa. Năm 1991, hai người con trai người vợ trước của ông Thái ra Đà Nẵng tìm ông nhưng không gặp nên bỏ đi

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]