Tìm người thân

MS6750: Trần Thị Tâm tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1961

Trong ảnh là chị Trần Thị Tâm, sinh khoảng năm 1959, mong tìm người thân ruột thịt thất lạc khi chị được cho làm con nuôi vào năm 1961.

Chị Trần Thị Tâm lúc trẻ và hiện nay

Chị Trần Thị Tâm lúc trẻ và hiện nay

Theo thông tin mà chị Tâm biết được. Cha ruột của chị là ông Trần Sung. Chị sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em. Năm 1961, do hoàn cảnh khó khăn, cha mang chị cho ông Nguyễn Hiền khi đó đang phục vụ cho chế độ cũ làm con nuôi.

Năm 1970, sau khi kết hôn, ông Hiền đưa vợ và con gái nuôi chuyển từ Quế Sơn ra Đà Nẵng. Năm 1972, ông Sung ra Đà Nẵng thăm chị Tâm một lần rồi không thấy trở lại nữa. Ngoài thông tin này, chị Tâm không biết gì thêm về cha ruột và người thân của mình nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *