Tìm người thân

MS15149: Trần Thị Sao tìm con Nguyễn Chí Vinh

Họ và tên: Nguyễn Chí Vinh

Tên cha: Sneolin

Tên mẹ: Trần Thị Sao

Năm thất lạc: 1978

Anh Nguyễn Chí Vinh lúc nhỏ

Bà Trần Thị Sao đăng ký tìm con Nguyễn Chí Vinh, tức Đất, sinh năm 1972, quê Cà Mau.

Năm 1968, bà Trần Thị Sao, quê Cà Mau theo chị là bà Nguyễn Thị Sáu ra Tuy Hòa, Phú Yên sinh sống. Trong thời gian này, bà Sao xin vào làm việc trong sở Mỹ. Sau đó, bà Sao chung sống với một người lính Mỹ trắng, tên thường gọi là Sneolin. Năm 1972, bà Sao mang thai, ông Sneolin được lệnh quay về nước nên một mình bà Sao quay về Sài Gòn sinh con, đặt tên là Nguyễn Chí Vinh, tức Đất. Sau năm 1975, bà Sao dẫn con về Cà Mau sinh sống. Hai mẹ con ở nhờ nhà của người anh thứ ba, là cậu ba Chệch. Năm 1978, bà Sao đi làm xa nên mang con trai gởi cho người anh thứ hai, là cậu hai Tàn giữ giúp. Được vài hôm, ông Tàn mang anh Vinh lên giao cho ông Chệch. Anh Vinh bỏ đi chơi, rồi thất lạc đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *