Tìm người thân

MS8528: Trần Thị Rớt tìm chồng Nguyễn Xuân Dân

Họ và tên: Nguyễn Xuân Dân

Năm thất lạc: Khoảng 1974

Ông Nguyễn Xuân Dân

Ông Nguyễn Xuân Dân

Bà Trần Thị Rớt rất mong biết tin chồng là ông Nguyễn Xuân Dân, quê Thái Bình, mất liên lạc năm 1974.

Trước năm 1972, ông Dân đi bộ đội tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Năm 1972, ông Dân bị thương rồi được chuyển ra Quảng Bình an dưỡng. Trong thời gian này, ông chung sống với bà Trần Thị Rớt. Tháng 3/1973, ông được lệnh vào Nam chiến đấu khi bà Rớt đang mang thai. Sau đó, hai người vẫn liên lạc thư từ và ông Dân cũng biết bà Rớt đã sinh được một người con trai. Tuy nhiên đến năm 1974 thì bặt tin đến nay.

Bà Rớt chỉ biết ông Dân là con giữa trong gia đình có 3 anh em. Mẹ mất sớm, cha ông đi lấy vợ khác.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *