Tìm người thân

MS15461: Trần Thị Rớt tìm anh Trần Lê Tạ

Họ và tên: Trần Lê Tạ

Tên cha: Trần Lê Cơ

Tên mẹ: Lê Thị Mạc

Tên anh-chị-em: Gộc, Gấc, Cân, Nén và Rốt

Năm thất lạc: 1949

Bà Trần Thị Rớt

Bà Trần Thị Rớt mong biết anh Trần Lê Tạ, sinh năm 1925, quê Thanh Hóa. Thân sinh là hai cụ Trần Lê Cơ và Lê Thị Mạc. Các anh chị em là Gộc, Gấc, Cân, Nén và Rốt.

Năm 1945, ông Trần Lê Tạ bỏ nhà vào Nam. Năm 1949, ông Tạ gởi thư về cho gia đình, trong thư cho biết ông đã gia nhập bộ đội và đóng quân ở Bình Thuận, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]