Tìm người thân

MS16093: Trần Thị Phượng tìm em Trần Thị Trinh

Họ và tên: Trần Thị Trinh

Tên cha: Trần Hữu Chút

Tên mẹ: Nguyễn Thị Nhớn

Năm thất lạc: 1994

Bà Trần Thị Phượng

Bà Trần Thị Phượng đăng ký tìm em Trần Thị Trinh, quê Lâm Đồng. Thân sinh là hai cụ Trần Hữu Chút và Nguyễn Thị Nhớn.

Năm 1994, bà Trần Thị Trinh bỏ nhà đi. Sau đó, gia đình nhận được tin bà Trinh bị bán sang Trung Quốc, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *