Tìm người thân

MS3827: Trần Thị Phương tìm các chú và gia đình

Họ và tên: Tìm các chú

Quê quán: Nam Định

Tên cha: Đặng Ngọc Giao

Tên mẹ: Đặng Thị Sanh

Năm thất lạc: 1954

Các ông Đặng Văn Mậu, Đặng Văn Thuật, Đặng Văn Đang là em trai của ông Đặng Văn Ngỡi (Mỡi). Sống trong gia đình có 4 anh em, bố là Đặng Ngọc Giao, mẹ là Đặng Thị Sanh, quê gốc ở Nam Định. Năm 1919, vợ chồng cụ Đặng Ngọc Giao và Đặng Thị Sanh đưa 4 người con sang tỉnh Ta Khẹt, Lào sinh sống. Năm 1948, gia đình cụ lại chuyển sang U-Don Thái Lan sinh sống, lúc này, vợ cụ là Đặng Thị Sanh đã mất, cụ mang theo 3 người con là các ông Mậu, Thuật, Đang đi cùng. Riêng người con cả là ông Ngỡi ở lại, vì lúc đó ông Ngỡi đã lập gia đình và có con nhỏ. Sau hòa bình lập lại 1954, ông Ngỡi đưa gia đinh mình về quê cũ ở Việt Nam sinh sống (Nam Định). Hồi mới về Việt Nam, ông Ngỡi vẫn liên lạc được với các em ông ở Thái Lan, nhưng sau năm 1956 thì không liên lạc được nữa.

Ông Đặng Văn Mậu và ông Đặng Văn Thuật

Ông Đặng Văn Mậu và ông Đặng Văn Thuật

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *