Tìm người thân

MS17297: Trần Thị Nuôi tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: Khoảng 1965

Chị Trần Thị Nuôi tha thiết tìm cha Trần Khâm và mẹ tên Trinh Quê hoặc Quế, là người Hoa mà chị đã thất lạc từ năm 1965.

Chị Nuôi sinh năm 1962, tại Nam Vang, Campuchia. Do không hợp tuổi với bà Quế nên ông Khâm đã nhờ bà Mến nuôi hộ, mỗi tháng trả mấy đồng tiền Miên. Khi gửi con, cha mẹ ruột có gửi  kèm một tờ giấy mỏng màu hồng viết chữ Hoa và một giấy khai sinh ghi tên con là Trần Thị Nuôi, cha Trần Khâm và mẹ  Trinh Quê hoặc Quế.

Sau đó, vợ chồng bà Mến đặt lại tên cho con nuôi là Đặng Thị Lệ Thu. Khoảng 1965, cha mẹ ruột chuyển về Bến Than, Sài Gòn. Đến năm 1970, chị Nuôi cũng theo cha mẹ nuôi về Lâm Đồng sinh sống.

Sau này chị có về địa danh Bến Than, Sài Gòn tìm kiếm nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *