Tìm người thân

MS11857: Trần Thị Nuôi tìm em Trần Bá Đắc

Họ và tên: Trần Bá Đắc

Năm sinh: 1939

Tên cha: Trần Bá Môn

Tên mẹ: Chu Thị Liền

Bà Trần Thị Nuôi đăng ký tìm em Trần Bá Đắc, sinh năm 1939, quê Hải Hưng cũ. Bố mẹ là hai cụ Trần Bá Môn và Chu Thị Liền.

Năm 1954, ông Đắc bị bệnh phong nên được gia đình gởi vào trại phong ở Nghệ An hoặc Thanh Hóa điều trị. Sau đó, cụ Liền có vào thăm con một lần. Khoảng năm 1973 – 1975, gia đình nhận được thư hỏi thăm của ông gửi về rồi bặt tin đến nay.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *