Tìm người thân

MS12036 : Trần Thị Núi tìm hai em Trần Văn Biển và Trần Văn Minh

Họ và tên: Trần Văn Biển và Trần Văn Minh

Năm sinh: 1945 - 1949

Tên cha: Trần Văn Kiểu

Tên mẹ: Cao Thị Suối

Năm thất lạc: 1952

Ảnh bà Trần Thị Núi

Bà Trần Thị Núi đăng ký tìm hai em là Trần Văn Biển, sinh năm 1945 và Trần Văn Minh, sinh năm 1949. Quê Thanh Hóa. Thân sinh là hai cụ Trần Văn Kiểu và Cao Thị Suối.

Năm 1952, trước khi mất, cụ Suối cho ông Trần Văn Biển cho một ông bán nước mắm ở ngã ba Voi, Thanh Hóa. Khi đó, ông Biển mặc bộ đồ vải xô trắng. Còn bà Trần Thị Núi khi đó khoảng 8 tuổi cũng được mẹ cho làm con nuôi ở Tỉnh Gia,Thanh Hóa.

Cũng trong năm đó, cụ Kiểu mang con út tên Minh cho làm con nuôi ở làng Cảnh, huyện Quảng Xương. Một thời gian sau, cụ Kiểu lên xin lại con nhưng gia đình này đã cho người khác nhưng không có thông tin cụ thể để đi tìm.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]