Tìm người thân

MS4747: Trần Thị Nhung tìm cha Leo Vigildo Ttabares

Họ và tên: Leo Vigildo Ttabares

Năm sinh: 1916

Quê quán: Philippin

Năm thất lạc: 1972

Chị Trần Thị Nhung đăng ký tìm thông tin về cha là ông Leo Vigildo Ttabares, sinh năm 1916, tại Philippin.

Năm 1965-1966, ông Leo sang Việt Nam làm việc tại Gia Lai, Kon Tum. Trong thời gian đó, ông lấy tên tiếng Việt là Trần Văn Ninh. Tại đây, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Lệ.

Năm 1966, ông Leo và vợ chuyển vào Sài Gòn rồi sinh được 3 người con là Sban Di Linh (Trần Thị Thu), Lốt Xi (Trần Thị Nhung), Trần Thị Phượng. Khi ông Leo ở Sài Gòn, con trai ông từ Philippin sang thăm ông và ở lại chơi khoảng 1 năm rồi về nước.

Năm 1972, vợ chồng giận nhau, ông Leo trở về Philippin. Thời gian đầu, ông có gửi quà về cho vợ con tại Việt Nam một vài lần rồi bặt tin.

Ông Leo Vigildo Ttabares

Ông Leo Vigildo Ttabares, bà Nguyễn Thị Lệ và chị Nhung lúc nhỏ

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *