Tìm người thân

MS19523: Trần Thị Nhiều tìm hai con

Họ và tên: Tìm hai con

Năm thất lạc: 1985

Bà Trần Thị Nhiều tha thiết tìm hai con được cho làm con nuôi năm 1985.

Khoảng năm 1985, chồng mất, một mình không có khả năng nuôi hai con nhỏ nên bà Nhiều đã cho hai người con, một trai, một gái đi làm con nuôi. Bé gái khoảng ba tuổi, được cho bà bán nước đá ở sân bay Tân Sơn Nhất, khi đó bà bán nước đá nói sẽ đưa bé cho con gái bà nuôi vì con gái bà sắp đi Mỹ nên không sợ bé đói khổ.

Còn bé trai khi đó mới 2 tuổi được bà Nhiều cho một bà có chồng làm cán bộ ở trong sân bay Tân Sơn Nhất khi cháu được 2 tuổi.

Sau này, bà Nhiều cũng cũng đi tìm nhiều lần nhưng không có thông tin về hai con.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *