Tìm người thân

MS15179 : Trần Thị Ngọc Tuyết tìm con gái tên Lệ

Họ và tên: Con gái tên Lệ

Tên cha: Huỳnh Chất

Tên mẹ: Trần Thị Ngọc Tuyết

Năm thất lạc: 1975

Bà Trần Thị Ngọc Tuyết lúc trẻ

Bà Trần Thị Ngọc Tuyết đăng ký tìm con gái tên Lệ, sinh năm 1971, quê Bình Định. Bố mẹ là ông bà Huỳnh Chất và Trần Thị Ngọc Tuyết.

Trước năm 1971, bà Trần Thị Ngọc Tuyết lập gia đình với ông Huỳnh Chất. Năm 1971, bà Tuyết sinh con gái, thường gọi là bé Lệ. Năm 1973, bà Tuyết đưa chị Lệ vào Khánh Hòa phụ bán quán cơm. Tháng 1/1975, chị Lệ chơi phía trước quán cơm thì bị thất lạc. Sau này, bà Tuyết đi tìm thì được biết có một người lính VNCH bồng chị Lệ đi ra đường, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]