Tìm người thân

MS18844: Trần Thị Ngọc tìm cha Trần Văn Chất và mẹ Trần Thị Tại

Họ và tên: Trần Văn Chất, Trần Thị Tại

Năm thất lạc: 1963

Bà Trần Thị Ngọc sinh năm 1961 mong tìm thông tin về cha Trần Văn Chất và mẹ Trần Thị Tại, quê Hà Nội.

Năm 1963, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà đông anh em nên cha mẹ cho bà Ngọc lên Lào Cai làm con nuôi khi bà được 2 tuổi. Sau đó, bà Ngọc được mẹ nuôi đặt tên là Lý Thị Nguyên. Trước khi cho đi, gia đình có gửi kèm cho mẹ nuôi bản trích lục giấy khai sinh của bà. Một thời gian sau, cha mẹ có lên thăm bà 2 lần rồi bặt tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *