Tìm người thân

MS13621: Trần Thị Nghiên tìm em Trần Văn Bút

Họ và tên: Trần Văn Bút

Năm sinh: 1941

Năm thất lạc: 1945

Ảnh bà Nghiên

Trong ảnh là bà Trần Thị Nghiên đăng ký tìm em Trần Văn Bút, sinh năm 1941, tại Hưng Yên. Cha mẹ là hai cụ Trần Văn Bổng và Nguyễn Thị Mực. Năm 1945, khó khăn đói kém, vợ chồng cụ Bổng mang con trai cho gia đình cụ Khán Thanh ở Yên Mỹ, Hưng Yên làm con nuôi. Năm 1949, gia đình cụ Thanh chuyển vào Nam và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *