Tìm người thân

MS15109 : Trần Thị Ngân tìm em Trần Thị Giá

Họ và tên: Trần Thị Giá

Tên cha: Trần Đức Ky

Tên mẹ: Trần Thị Trính, tức Mự

Năm thất lạc: 1954

Bà Trần Thị Ngân

Bà Trần Thị Ngân đăng ký tìm em Trần Thị Giá, sinh năm 1932, quê Quảng Trị. Thân sinh là hai cụ Trần Đức Ky và Trần Thị Trính, tức Mự.

Trước năm 1954, bà Trần Thị Giá lập gia đình với ông Túy ở cùng làng. Năm 1954, bà Giá đi theo đoàn người tập kết ra Bắc, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]