Tìm người thân

MS10043: Trần Thị Nam tìm gia đình chị Trần Ngọc Phỉ

Họ và tên: Tìm gia đình chị Trần Ngọc Phỉ

Năm thất lạc: Tháng 11/1974

Bà Trần Thị Nam đăng ký tìm gia đình chị Trần Ngọc Phỉ, mất liên lạc từ năm 1974.

Bà Phỉ có tên khác là Sương, kết hôn với ông Sơn Tấn Hồng, sinh năm 1938. Vợ chồng bà sinh được 4 người con là Loan, Liên, Pha La và Pha Li. Tháng 11/1974, bà Phỉ cùng chồng con sang Nam Vang sinh sống và mất tin tức cho đến nay.

Bà Phỉ và các con

Bà Phỉ và các con

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *