Tìm người thân

MS22594: Trần Thị Mười tìm dì Sáu

Họ và tên: dì Sáu

Năm thất lạc: 1969

Chị Trần Thị Mười, tức Thái

Chị Trần Thị Mười, tức Thái, sinh khoảng năm 1965, đăng ký tìm dì Sáu, sinh khoảng năm 1939-1949.

Chị Trần Thị Mười nhớ cha tên Đằng hay Đèn, chị lớn tên Khanh, hai em tên Công và Loan. Cha cùng chị và hai em đã mất. Sau đó, mẹ dẫn chị đi lang thang khắp nơi, ít lâu bà qua đời. Một thời gian sau, dì Sáu mang chị Mười về nuôi. Năm 1969, dì Sáu mang chị Mười cho ông Trần Dân, là lính VNCH, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *