Tìm người thân

MS9751: Trần Thị Lương tìm chị tên Viêng

Họ và tên: Tìm chị tên Viêng

Năm thất lạc: 1960

Bà Trần Thị Lương hay còn gọi là Ngòng Con đăng ký tìm thông tin về chị là bà Viêng, tên lúc nhỏ là Ngòng Lớn.

Chị Viên và chồng khi ở Thái Lan

Chị Viêng và chồng khi ở Thái Lan

Cha mẹ bà Viêng sang Thái Lai làm ăn rồi sinh được 3 người con tên là Ngòng Lớn, Ngòng Con và Tây. Không rõ năm nào bố đi bộ đội tình nguyện ở Lào rồi trở về Việt Nam. Năm 1960, bà Viêng lấy chồng rồi mất liên lạc với mẹ và các em. 3 năm sau, bà gửi thư nhưng gia đình đã làm thất lạc.

Năm 2000, gia đình nhận được một lá thư kèm theo ảnh của bà Viêng. Tuy nhiên, khi bà Lương gửi thư lại cho chị thì không thấy hồi âm.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *