Tìm người thân

MS13263: Trần Thị Lợi tìm con trai

Họ và tên: con trai chưa đặt tên

Năm sinh: 1978

Năm thất lạc: 1978

Bà Trần Thị Lợi đăng ký tìm con trai, sinh năm 1978. Vì hoàn cảnh phải cho làm con nuôi một gia đình không có con khi chưa đặt tên.

Năm 1978, sau khi sinh người con trai thứ 4. Hoàn cảnh khó khăn, bà Lợi ẳm con trai ra chợ Vải ở Châu Đốc, An Giang làm con nuôi. Đứa bé được hai vợ chồng không có con xin về nuôi mà không để lại thông tin gì. Bà Lợi chỉ nghe nói gia đình này sắp đi nước ngoài định cư.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]