Tìm người thân

MS13704: Trần Thị Loan tìm con Nguyễn Văn Lâm

Họ và tên: Nguyễn Văn Lâm

Năm sinh: 1989

Năm thất lạc: 1992

Ảnh Lâm

Bà Trần Thị Loan đăng ký tìm con Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1989, tại Hải Dương. Cha là ông Nguyễn Văn Long. Thất lạc năm 1992 khi đi tìm bố. Khi thất lạc, Lâm bận áo màu hồng có hình con thỏ thêu trên ngực, đi chân đất, và đang bị bệnh ban.

Tháng /4/1992, ông Long dẫn Lâm ra thị trấn thuộc huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương chơi đến trưa thì về ăn cơm rôi ông Long đi làm. Lâm đi tìm bố rồi thất lạc. Khi gia đình đi kiếm thì nghe nói Lâm đã ra đến thị trấn vừa đi vừa khóc và nói “Lâm đi tìm bố Lâm”. Sau đó một người phụ nữ tới bế Lâm đi tìm bố rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *