Tìm người thân

MS3495: Trần Thị Liệu tìm anh Trần Danh Sỹ

Họ và tên: Trần Danh Sỹ

Năm sinh: 1919

Quê quán: Nghệ An

Tên cha: Trần Danh Ngụ

Tên mẹ: Trần Thị Em

Tên anh-chị-em: Trần Thị Liệu, Trần Thị Thiện, Trần Thị Phùng

Năm thất lạc: 1947-1948

Bà Trần Thị Liệu

Bà Trần Thị Liệu

Gia đình đăng ký tìm thông tin về ông Trần Danh Sỹ hoặc Trần Văn Sỹ, sinh khoảng năm 1919, cùng con cháu của ông.

Hai cụ Trần Danh Ngụ và Nguyễn Thị Em kết hôn rồi sinh được hai người con là Sỹ và Liệu. Sau đó, cụ Ngụ lấy vợ hai rồi sinh được 2 người con nữa là Thiện và Phùng. Gia đình cụ Ngụ sống ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Khoảng năm 1947-1948, ông Thành bị bắt đi phu. Năm 1949, ông có viết  thư về cho gia đình. Trong thư ông cho biết mình sống ở Buôn Mê Thuột, nhưng thường qua  Lào làm ăn, rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *