Tìm người thân

MS14909 : Trần Thị Láng tìm 2 con Hiếu và Thảo

Họ và tên: Hiếu, tức Cà Cum và Thảo

Tên mẹ: Trần Thị Láng

Năm thất lạc: 1991

Chị Thảo, con gái bà Láng ( ảnh  do gia đình nuôi cung cấp năm 2000)

Bà Trần Thị Láng đăng ký tìm hai con Hiếu, tức Cà Cum, sinh năm 1986 và con gái tên Thảo, sinh năm 1989 tại Tp.HCM.

Năm 1991, chồng mất sớm, cuộc sống khó khăn, bà Trần Thị Láng thông qua bà Liên ở Quận 3, TP.HCM, mang hai con là Hiếu, tức Cà Cum và Thảo cho một gia đình ở Pháp làm con nuôi. Năm 2000, bà Láng có nhận được thư từ gia đình nuôi hai con, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]