Tìm người thân

MS19462: Trần Thị Lan tìm quê nội

Tên cha: Trần Đức Minh

        Ông Trần Đức Minh

Bà Trần Thị Lan, năm sinh 1961 tha thiết mong tìm quê nội. Thất lạc kể từ khi cha bà là ông Trần Đức Minh vào miền Nam sinh sống năm 1961.

Bà Lan được nghe kể lại, cha bà quê ở Quảng Nam hoặc Quảng Ngãi. Nhà cha ở gần nhà máy đường, các chị của cha đều làm trong nhà máy đường này. Cha của bà Lan là bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc công tác ở nông trường Vân Lĩnh, tỉnh Phú Thọ. Mẹ của bà Lan tên là Cấn Thị Lượm, sinh năm 1925.

“Như chưa hề có cuộc chia ly“:

– Hòm thư 005, Bưđin Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA H CÓ CUC CHIA LY – OFFICIAL”:  http://bit.ly/NCHCCCL-YouTube

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *