Tìm người thân

MS14697: Trần Thị Lan tìm em Trần Thị Luyến

Họ và tên: Trần Thị Luyến

Tên cha: Trần Văn Xua, tức Ba Xua

Tên mẹ: Nguyễn Thị Hòa

Tên anh-chị-em: Quê, Búi, Lan và Xe

Năm thất lạc: 1951

Bà Trần Thị Lan đăng ký tìm em Trần Thị Luyến, sinh năm 1951. Quê Campuchia. Thân sinh là hai cụ Trần Văn Xua, tức Ba Xua và Nguyễn Thị Hòa. Anh chị em là Quê, Búi, Lan và Xe.

Bà Trần Thị Lan

Trước năm 1951, gia đình bà Trần Thị Luyến sống tại Biển Hồ, Campuchia. Năm 1951, ba mẹ mất sớm, gia đình mang bà Luyến cho làm con nuôi ông Tám Điều, làm nghề lái cá, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]