Tìm người thân

MS22833 : Trần Thị Kim Liên tìm cha Sỏi và anh chị em

Họ và tên: Nguyễn Văn Sỏi

Năm thất lạc: 1975

Chị Trần Thị Kim Liên

Chị Trần Thị Kim Liên đăng ký tìm cha Nguyễn Văn Sỏi và các anh chị em.

Ông Nguyễn Văn Sỏi là người miền Nam. Trước năm 1972, ông Sỏi là lính VNCH, đóng quân tại Thừa Thiên Huế. Tại đây, ông chung sống với bà Lê Thị Vy, người địa phương. Năm 1972, bà Vy sinh được con gái đặt tên Liên. Năm 1975, gia đình mất tin tức của ông Sỏi.

Trước khi lấy bà Vy, ông Sỏi đã có vợ trong Nam tên là Bùi Thị Xê và có 4 người con. Nay chị Liên mong muốn tìm được cha và các anh chị em.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *