Tìm người thân

MS9174: Trần Thị Khu em Trần Văn Hải

Họ và tên: Trần Văn Hải

Năm sinh: 1953

Tên cha: Trần Văn Diễm

Tên mẹ: Vũ Thị Chủ

Tên anh-chị-em: Trần Đô, Trần Thị An, Trần Thị Toàn, Trần Thị Khu

Năm thất lạc: 1955

Cụ Trần Văn Điễm

Cụ Trần Văn Diễm

Bà Trần Thị Khu đăng ký tìm em trai là Trần Văn Hải, sinh khoảng năm 1953. Quê Hải Phòng.

Vợ chồng cụ Trần Văn Diễm và Vũ Thị Chủ sinh được 6 người con là Phùng, Phủng (tức Đô), An, Toàn, Khu và Hải. Khoảng năm 1955, vợ chồng cụ Khải đưa các con đi sơ tán ở Phả Lại, Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Vì hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng cụ Diễm đã cho con trai út làm con nuôi vợ chồng cụ Kim và cụ Bẹ, quê ở Nam Sách, Hải Dương.

Một thời gian sau, có một người quen tên Tư Minh có gặp cụ Bẹ đi buôn thúng bán mẹt ở Hải Dương. Khi đí cụ Bẹ cho biết cụ Kim đã mất, nhưng không nhắc gì đến người con nuôi tên Hải.

Ảnh ông Đô, bà An, bà Toàn và bà Khu

Ảnh ông Đô, bà An, bà Toàn và bà Khu

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]