Tìm người thân

MS14845: Trần Thị Hướng tìm gia đình

Họ và tên: Trần Thị Hướng

Năm thất lạc: Khoảng năm 1960 -1961

Chị Trần Thị Hướng, sinh khoảng năm 1960 – 1961, tại Campuchia đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ mẹ nuôi là bà Nguyễn Thị Di kể lại, khoảng năm 1960 -1961, bà Di là giao liên, bị bắt tại Nam Vang, Campuchia. Trong thời gian này, có một người phụ nữ đang mang thai ở chung. Sau khi sinh chị Hướng một ngày, mẹ chị Hướng bị chuyển qua nhà giam khác nên mang chị Hướng gởi cho bà Di nhờ nuôi giúp rồi mất tin tức.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *