Tìm người thân

MS3351: Trần Thị Huệ tìm gia đình bố nuôi Joe Nordmann

Họ và tên: Joe Nordmann

Năm thất lạc: 2002

Bà Trần Thị Huệ rất mong biết tin gia đình của bố nuôi Joe Nordmann,  mất liên lạc từ năm 2002.

Vào năm 1968, ông Joe Nordmann, một luật gia người Pháp có chuyến thăm chiến trường Hàm Rồng ở Nam Ngạn, Thanh Hóa. Tại đây, ông nhận bà Huệ là tiểu đội phó Tiểu đội dân quân Nam Ngạn làm con nuôi, với sự đồng ý của Nhà nước Việt Nam. Sau đó, ông quay lại Việt Nam vài lần thăm con gái nuôi. Khi trở về Pháp, ông Joe Nordmann và bà Huệ vẫn liên lạc thư từ qua địa chỉ người phiên dịch là ông Nguyễn Minh Nháng. Đến tháng 04/2002, ông bà Joe Nordmann thông báo chuyển nhà đi nơi khác rồi biệt tin tới nay.

Joe Nordmann

Ông Joe Nordmann và bà Trần Thị Huệ

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *