Tìm người thân

MS10577: Trần Thị Huệ tìm con trai

Họ và tên: Tìm con trai chưa đặt tên

Năm thất lạc: 1964

Bà Trần Thị Huệ đăng ký tìm con trai, sinh năm 1964, tại Sông Bé. Vì hoàn cảnh mà cho làm con nuôi khi chưa đặt tên.

Năm 1964, hoàn cảnh khó khăn, bà Huệ đến ở nhờ nhà dì ở Sông Bé để làm ăn. Khoảng tháng 6 năm đó, bà Huệ sinh được một người con trai. Không có đủ điều kiện lo cho con nên bà Huệ đành mang con cho một người phụ nữ khoảng 30 tuổi ở nhà máy xe lửa Dĩ An làm con nuôi. Người phụ nữ chỉ cho biết mình đã lập gia đình nhưng không có con nên phải xin con nuôi rồi bỏ đi mà không để lại thông tin gì.

Sau này, bà Huệ cũng nhiều lần quay lại Dĩ An tìm con nhưng không ai biết gia đình người phụ nữ đã nhận nuôi con bà chuyển đi đâu.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *