Tìm người thân

MS6905: Trần Thị Huệ tìm cô ruột

Họ và tên: Tìm cô ruột

Tên cha: Trần Quang Rẩn

Tên mẹ: Nguyễn Thị Can

Tên anh-chị-em: Trần Quang Rục, Trần Quang Rược

Năm thất lạc: 1945

Chị Trần Thị Huệ rất mong tìm cô ruột thất lạc khi được cho làm con nuôi vào năm đói 1945.

Hai cụ Trần Quang Rẩn và Nguyễn Thị Can sinh được 3 người con là Rục, Rược và một con gái không rõ tên. Trước đây, gia đình sinh sống tại Thái Ninh, Thái Bình.

Năm 1945, người con trai đầu tên Rục chết trong nạn đói. Mong con gái có cơ hội sống sót nên cụ Can đành mang con gái duy nhất cho một cụ bà bán bánh gói ở gốc đa gần cổng chợ ở tỉnh Thái Bình. Năm đó, bé gái khoảng 4-5 tuổi. Do không có thông tin gì về người nhận nuôi nên gia đình chị Huệ không có cách nào tìm lại cô ruột của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *