Tìm người thân

MS15771 : Trần Thị Huê tìm chị Trần Thị Tâm

Họ và tên: Trần Thị Tâm

Tên cha: Trần Văn Điều

Tên mẹ: Nguyễn Thị Đức

Tên anh-chị-em: Tâm, Bổng, Quế và Huê

Năm thất lạc: 1975

Bà Trần Thị Huê đăng ký tìm chị Trần Thị Tâm, mất liên lạc từ năm 1975, tại Lào.

Gia đình bà Trần Thị Tâm tại Lào

Hai cụ Trần Văn Điều và Nguyễn Thị Đức sinh được các con là Tâm, Bổng, Quế và Huê. Gia đình sinh sống tại Ý Yên, Nam Định. Năm 1954, cụ Điều đưa gia đình vào Đà Nẵng, khi đó bà Tâm đã sang Lào mở tiệm tạp hóa. Khi về thăm gia đình tại Đà Nẵng, bà Tâm cho biết có chồng là ông Bùi Ngọc Minh, là thợ may. Ông bà sinh được 5 người con là Tuyết, Hồng, Long, Hiền và Dan.

Sau giải phóng, cụ Điều lại đưa vợ và các con từ Đà Nẵng vào miền Nam sinh sống. Từ đó, không thấy bà Tâm về nữa, bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]