Tìm người thân

MS13133: Trần Thị Huệ tìm chị Trần Thị Nhữ

Họ và tên: Trần Thị Nhữ

Năm sinh: 1947

Gia đình mong biết tin bà Trần Thị Nhữ, sinh năm 1947, tại Hà Nam Ninh. Cha là cụ Trần Văn Hữu

Sau khi sinh bà Nhữ không bao lâu thì mẹ cho bà làm con nuôi ở Hà Nội. Một thời gian sau, mẹ mất, cụ Hữu đi bước nữa. Sau này, bà Nhữ về thăm cha một lần nhưng cụ Hữu sợ trở thành gánh nặng cho con nên không nhận. Sau đó, bà Nhữ bỏ đi rồi bặt tin đến nay. Nghe nói khi đó bà Nhữ đã có chồng ở Hưng Yên.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *