Tìm người thân

MS1416: Trần Thị Hoàng tìm chị họ tên Sóc

Họ và tên: Tìm chị tên Sóc

Năm sinh: 1956

Tên cha: Ba Nâu

Tên mẹ: Trần Thị Tươi

Tên anh-chị-em: Lan, Xinum, Thanh

Năm thất lạc: 1970

Chị Trần Thị Hoàng mong muốn tìm chị họ tên Sóc, sinh năm 1956, tại Campuchia. Bà Sóc là con gái thứ của ông Ba Nâu và bà Trần Thị Tươi.

Trước năm 1970, chị Sóc sống cùng ba mẹ ở gần cầu Sài Gòn, tại Campuchia. Khi đó, gia đình chị Sóc mở tiệm bán hủ tiếu tại đây.

Năm 1970, Lon-Nol đảo chính, rất nhiều gia đình người Việt sinh sống tại Campuchia bị giết hại. Gia đình chị Sóc cũng bị lùa ra ngoại ô Nam Vang và bị giết tại đây. Chị Sóc may mắn thoát chết.

Sau đó, chị Sóc có quay lại Nam Vang để hỏi thăm tin tức của họ hàng bên ngoại, nhưng không gặp, và chị Sóc bỏ đi đâu không rõ.

Ảnh chị Trần Thị Hoàng
Ảnh ông Trần Văn Hải, cậu của chị Sóc

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *