Tìm người thân

MS3713 : Trần Thị Hoài tìm em Trần Thị Sơn

Họ và tên: Hồ Thị Ngữ và Trần Thị Sơn

Tên mẹ: tên Hứng

Năm thất lạc: 1978

Cô Trần Thị Hoài, chụp năm 1968

Bà Trần Thị Hoài, chụp năm 1968

Trong ảnh là bà Trần Thị Hoài tha thiết mong tin chị nuôi là Hồ Thị Ngữ cùng em gái là Trần Thị Sơn, sinh năm 1945, tại Quảng Nam. Cha mất từ nhỏ nên bà không nhớ được tên, nhưng bà vẫn nhớ mẹ mình tên Hứng.

Khoảng năm 1949, cuộc sống khó khăn nên cụ Hứng đành dẫn con gái lớn là Trần Thị Hoài đi gửi cho bà Hồ Thị Ngữ ở Quảng Tín làm em nuôi. Một thời gian sau, bà Hoài nghe tin mẹ mất, nhưng vì chiến tranh loạn lạc nên bà Hoài không thể quay về chịu tang mẹ. Không lâu sau, bà Ngữ đưa bà Hoài ra Đà Nẵng rồi vào Nha Trang sinh sống.

Sau năm 1975, bà Ngữ dẫn ba người con là Toàn, Dũng và Thanh trở về Đà Nẵng tìm chồng trước tham gia hoạt động cách mạng tại Đà Nẵng. Năm 1978, bà Ngữ vào Nha Trang thăm bà Hoài một lần rồi bặt tin từ ngày đó.

Nay bà Hoài đã lớn tuổi rất mong gặp bà Ngữ để biết được quê quán, cội nguồn của mình, cũng như sớm tìm được người em gái duy nhất là Trần Thị Sơn.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *