Tìm người thân

MS7095: Trần Thị Hoa tìm mẹ tên Ngám và các chị, em

Họ và tên: Tìm gia đình

Tên mẹ: Ngám

Tên anh-chị-em: Hồng, Lan, Tèo Lớn, Tèo Em

Năm thất lạc: 1973

Chị Trần Thị Hoa, tên khác là Lượm, sinh năm 1964, đăng ký tìm lại gia đình thất lạc từ năm 1973.

Ba chị Hoa là ông Nguyễn Phú Vịt, sinh năm 1939, quê ở Bình Thuận. Không rõ năm nào ông đi quân dịch ở Long Xuyên, An Giang, rồi kết hôn với bà Ngám, khi đó phụ bán thịt heo ở chợ Long Xuyên. Nhà bà ở gần bờ sông giáp với Campuchia. Vợ chồng ông Vịt sinh được năm người con là Hồng, Hoa, Lan, Tèo Lớn và Tèo Em, trong đó anh Tèo Em bị bại liệt nằm một chỗ. Do ông Vịt di chuyển đơn vị nhiều nơi,  chị Hồng được gửi cho nhà ngoại, còn bà Ngán và bốn người con sống với ông bà nội là cụ Bộ và cụ Sâm.

Đến năm 1972, ông Vịt trúng bom chết,  hoàn cảnh khó khăn nên bà Ngám để chị Hoa cho vợ chồng bà Chản và ông Mỏ là cô dượng của chị Hoa nuôi giúp. Sau đó, bà Ngám cùng chị Lan, anh Tèo Lớn, và anh Tèo Em trở về An Giang và bặt tin tới nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *