Tìm người thân

MS15408 : Trần Thị Hoa tìm em Trần Thị Nở

Họ và tên: Trần Thị Nở

Tên cha: Trần Ỉa

Tên mẹ: Lê Thị Dát

Tên anh-chị-em: Diêu và Hoa

Năm thất lạc: Sau năm 1975

Chị Trần Thị Hoa

Chị Trần Thị Hoa đăng ký tìm em Trần Thị Nở, sinh năm 1969, quê Quảng Nam. Thân sinh là ông bà Trần Ỉa và Lê Thị Dát. Anh chị là Diêu và Hoa.

Sau năm 1975, bà Dát dẫn hai con là Hoa và Nở ra Phước Tường, Đà Nẵng sinh sống. Cuộc sống khó khăn, bà Dát mang con gái út là chị Nở cho một người phụ nữ nói giọng Huế nhận làm con nuôi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]