Tìm người thân

MS14400: Trần Thị Hòa tìm con Trần Thị Thu Hiền và Trần Ngọc Hậu

Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền và Trần Ngọc Hậu

Tên cha: Trần Ngọc Mệ

Tên mẹ: Trần Thị Hoà

Tên anh-chị-em: Vân và Hạnh

Năm thất lạc: 1979

              Bà Trần Thị Hòa

Bà Trần Thị Hòa mong tìm 2 con Trần Ngọc Hậu, sinh năm 1974 và Trần Thị Thu Hiền, sinh năm 1969. Cha là Trần Ngọc Mệ. Bà nội Trần Thị Chấn.

Bà Trần Thị Hoà quê gốc Hà Tĩnh. Trước năm 1979, bà Hòa đi công nhân ở Lào Cai. Trong thời gian này, bà Hòa lập gia đình với ông Trần Ngọc Mệ và sinh 4 người con là Hậu, Hiền, Vân và Hạnh.  Năm 1979, bà Hòa cùng mẹ chồng và 3 con Hậu, Hiền, Vân chạy loạn. Lúc đó, bà Hòa bế con tên Vân, còn chị Hiền và anh Hậu được bà nội dẫn đi rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *